شرکت کیانیرو کاروانیان

هیات مدیره

آقای محسن وفائی

عضو هیات مدیره

آقای سید حسین عبدالخالق زاده

نایب رئیس هیات مدیره

آقای غلامحسین تکفلی

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

سوابق

سوابق تحصیلی :

 

+ کارشناسی ارشد مدیریت

 

سوابق اجرایی :

 

+ معاون فرماندار

+ فرماندار

+ مدیرکل

+ نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی مشهد

+مشاور معاون رییس جمهور و رییس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی کشور

+ معاون آب منطقه ای تهران

+ عضویت در هیات مدیره شرکتهای احداث صنعت ، نیرو گسترسیرجان ، اتوبوسرانی مشهد ، عمران کار سیرجان ، آب منطقه ای تهران ، شرکت بورسی مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس ، شرکت بین المللی پارس ( پیدکو ) ، پیشتازان تامین مسکن 

+ مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مهتاب صنعت نیرو

سوابق

سوابق تحصیلی
    +    لیسانس مهندسی برق قدرت از دانشگاه تهران
    +    فوق لیسانس مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم وبهره وری ازدانشگاه صنعتی امیر کبیر

سوابق اجرایی
    +    ورود به صنعت برق کشور از سال ۱۳۵۹
    +    مدیر برق مشهد در دهه شصت
    +    مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان بزرگ 
    +    مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد 
    +    مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان 
    +    مجری خصوصی سازی صنعت برق ومجری طرح مولدهای مقیاس کوچک در شرکت توانیر 
    +    عضویت در هیئت مدیره شرکتهای گهرانرژی سرجان، آب و برق ماهتاب کیش ، تیز باد نیرو، تأمین آتیه کارکنان برق خراسان 
    +    مدیرعامل شرکت تولید برق شمس سرخس 
    +    مدیرعامل شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد از ابتدای سال 1400 

سوابق

سوابق تحصیلی: 

 

 کارشناسی ارشد مهندسی معماری

 

سوابق اجرایی :

 

+ مدیرعامل شرکت عمران کار سیرجان

+ همکاری با مهندسین مشاور فاران محیط پارسیان 

+ مدیر بخش طراحی شرکت سازه های افق نور 

+ معاون عمرانی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان 

+ مشاور مدیر عامل شرکت عمران کار سیرجان 

+ مسئول کنترل پروژه معاونت اقتصادی سازمان عمران کرمان

+ معاون امور اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان عمران کرمان