شرکت کیانیرو کاروانیان

تولید انرژی برق

نیروگاه کیانیروی کاروانیان واقع در شهرک صنعتی خضراء کرمان در حال حاضر با سه واحد 2 مگاواتی ژنراتور گازی از برند MTU با ظرفیت نامی 5.265 مگاوات با بهره گیری توان، از هر واحد به مقدار 90% با توان لحظه ای 1752 کیلووات ساعت در تولید انرژی برق کشور فعال می باشد. این مقدار تولید انرژی الکتریکی با توجه به شرایط آب و هوای (گرم و خشک) کرمان توسط پرسنل متخصص مجموعه بسیار حائز اهمیت است. امکانات پیش بینی شده در محل نیروگاه، احداث طرح توسعه به ظرفیت 6 مگاوات است. همچنین با توجه به برخورداری مناسب از انرژی خورشیدی و دارا بودن حداقل 280 روز آفتابی در سال استان کرمان و حفظ محیط زیست کشور که از الزامات ضروری آینده این بخش بوده و باید درصد قابل توجهی از تولید برق کشور از محل انرژی های تجدیدپذیر تامین شود از این رو احداث نیروگاه خورشیدی در دستور کار این واحد صنعتی و تولیدی می باشد.