شرکت کیانیرو کاروانیان

تولید انرژی برق

نیروگاه کیا نیروی کاروانیان در حال حاضر با دو واحد 2 مگا وات ساعت MTU به تولید انرژی برق در شهرک صنعتی شماره 2 کرمان اشتغال دارد. امکانات پیش بینی شده در این محل تا 8 مگا وات دیگر یعنی 4 واحد 2 مگا واتی قابل توسعه می باشد. علاوه بر این با توجه به برخورداری مناسب از انرژی خوزرشیدی و دارا بودن حداقل 280 روز آفتابی در سال در استان کرمان و حفظ محیط زیست کشور که از الزامات ضروری آینده این بخش بوده و باید درصد قابل ملاحظه ای از برق کشور از محل انرژی های تجدید پذیر تامین شود ، احداث نیروگاه خورشیدی در دستور کار این شرکت قراردارد .