شرکت کیانیرو کاروانیان

طراحی, نصب و راه اندازی نیروگاههای تولید پراکنده

شرکت کیا نیرو با دارا بودن کارشناسان متخصص می تواند در جهت احداث نیروگاه های تولید پراکنده در رابطه با موارد اقتصادی نیروگاه و چگونگی رابطه آن با شرکت توانیر و کلیه عملیات احداث اینگونه نیروگاه ها با مولد های مختلف از مراحل اولیه از جمله طراحی ، نصب و راه اندازی با سرمایه گذاران این بخش همکاری نموده و مشاور قابل اعتمادی در این بخش باشد.