شرکت کیانیرو کاروانیان

تاریخچه

 

شرکت کیا نیروی کاروانیان ( سهامی خاص ) در تاریخ 1395/11/23 تاسیس و تحت شماره 14779 توسط آقای محسن روشن ضمیر و خانواده وی در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری کرمان ثبت و مبادرت به خرید زمین به میزان 4.437 متر مربع در شهرک صنعتی خضراء کرمان نموده و عملیات ساختمانی برای احداث نیروگاهی به ظرفیت 6 مگا وات ساعت با پیش بینی توسعه 6 مگا وات دیگر را آغاز می کند .