شرکت کیانیرو کاروانیان

زمینه فعالیت

انجام کلیه پروژه های ساختمانی و عمرانی ، انجام خدمات بازرگانی در جهت صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، احداث نیروگاههای گازی و خورشیدی ، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت نیل به اهداف شرکت ، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ، اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات خصوصی و دولتی