شرکت کیانیرو کاروانیان

آقای سید حسین عبدالخالق زاده

نایب رئیس هیات مدیره

سوابق

سوابق تحصیلی
    +    لیسانس مهندسی برق قدرت از دانشگاه تهران
    +    فوق لیسانس مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم وبهره وری ازدانشگاه صنعتی امیر کبیر

سوابق اجرایی
    +    ورود به صنعت برق کشور از سال ۱۳۵۹
    +    مدیر برق مشهد در دهه شصت
    +    مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان بزرگ 
    +    مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد 
    +    مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان 
    +    مجری خصوصی سازی صنعت برق ومجری طرح مولدهای مقیاس کوچک در شرکت توانیر 
    +    عضویت در هیئت مدیره شرکتهای گهرانرژی سرجان، آب و برق ماهتاب کیش ، تیز باد نیرو، تأمین آتیه کارکنان برق خراسان 
    +    مدیرعامل شرکت تولید برق شمس سرخس 
    +    مدیرعامل شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد از ابتدای سال 1400