شرکت کیانیرو کاروانیان

جناب آقای معین عباس زاده

سمت : اپراتور

رزومه :
متولد 21/08/1367 صادره از کهنوج
دارای فوق دیپلم ساختمان و دانشجوی کارشناسی برق قدرت
سابقه اجرایی:
ناظر بنیاد مسکن در طرح کپر زدایی جنوب استان کرمان 
اجرای نیروگاه تولید پراکنده مولدهای MWM در استان یزد