شرکت کیانیرو کاروانیان

جناب آقای علی حسن آبادی

سمت : مدیرنیروگاه و مدیر بهره برداری

رزومه:
متولد 1369/04/20صادره از کرمان
مدرک تحصیلی کارشناس ارشد برق از دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان
سابقه اجرای:
سرپرست و مهندس شیفت نیروگاه غدیر واقع در استان یزد
سرپرست شیفت در نیروگاه خضرا واقع در کرمان
پیمانکار برق خانگی و صنعتی از سال ۱۳۸۶
پیمانکار تاسیسات از سال ۱۳۸۶
طراح، نصب، راه انداز و بهره‌بردار نیروگاه‌های DG (گاز سوز و گازوئیل سوز) و راه انداز نیروگاه‌های مقیاس کوچک و
تمامی مولدهاCATERPILAR,MTU,MWM,GASCOR, PERCINS و...
طراح و مونتاژ تابلوهای برق صنعتی
۱۵ ماه فعالیت در پست مهندسی ستاد فرماندهی استان کرمان